Lena König

Lena König, har efter genomgångna utbildningar på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (sångpedagog och sångsolist), och operautbildning vid Operastudio¬67, arbetat både som anställd och på frilansbasis inom röst-området.

Lena är sångpedagog, och jobbar med både individuella konsultationer och gruppundervisning.

Hon leder körer, och arbetar då mycket med röstvård, och sångligt uttryck. Hon är också utbildad inom Anti Aging för röst

en och arbetar mycket efter denna metodik.

Lena arbetar också som röst¬coach, både i tal och sång, och ger kurser i röst¬hantering utifrån Anti Agingmetoden. Hon arbetar i kören med det musikaliskt klangliga uttrycket, men också med rösten som förmedlare av ett talat budskap. Sveriges Körförbund, Ekumenia, Sensus, Stockholmspolisen, Svenska kyrkan, Birgitta¬systrarnas kloster, är några exempel på uppdragsgivare.

Lena har medverkat som sångerska, i många operauppsättningar och konserter, och har framträtt både som korist och solist tillsammans med Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör. Under de senaste åren har hon samarbetat med flera skådespelare, t ex Marika Lagercrantz, i olika föreställningar.