En röst som håller hela livet

Anti Aging för rösten är en metod, framtagen av professor Elisabeth Bengtson Opitz (verksam vid Musikkonservatoriet i Hamburg). Metoden går ut på att stärka de organ och organgrupper som är aktiva vid sång.

Anti Aging är i första hand framtaget för att hålla en åldrande röst vital och elastisk, men passar lika bra för yngre som vill hålla sin röst i form. Övningarna som hör till Anti Aging för rösten är mycket konkreta och ger snabbt resultat för den flitige. De olika delfunktionerna av röstapparaten genomarbetas systematiskt och noggrant. Man tränar andningsmuskulaturen (både in­och utandning), läpparna, tungan, och övar också avspänning (och anspänning) av käkmuskulaturen. Till sin hjälp har man bland annat ett theraband, en spegel och en kork.

Anti Aging för rösten baserar sig på resultat av medicinska studier, deltagande i forskningsgrupper och många års eget praktiserande. I Sverige finns 20 certifierade Anti Aging-­pedagoger.