Vill du utveckla din egen röst?

 

Jag erbjuder dig individuellt anpassad handledning i sång (och tal). Vi arbetar med andning och andningskontroll, artikulation, ett effektivt användande av klang- och resonansrum, men också konstnärliga förberedelser inför en konsert eller ett anförande. Du väljer själv på vilken nivå du vill arbeta, om du helst är ensam eller tillsammans med någon och om du vill arbeta utifrån Anti Aging-metoden.